دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

اصلاح ساختار در نحوه اداره صندوق ها و افزایش نظارت کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان به عنوان صاحبان صندوق ها را از اهداف مهم خود در سال 97 طی برگزاری همایش نوروزی مدیران عالی شستا، عنوان کرد


سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرد:

 

شرکت سرمایه‌گذاری نفت Ùˆ گاز Ùˆ پتروشیمی تامین (تاپیکو) در همایش رتبه‌بندی شرکتهای برتر ایران رتبه Û²Û³ را در میان صد شرکت برتر ایرانی از آن خود کرد.


درخشش شرکتهای عضو هلدینگ تاپیکو 

 

در چهارمین جشنواره رتبه بندی شرکتهای شستا