شنبه 1398/6/2 - 55 : 11

بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

میزان پیشرفت
% 39
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان
معرفی پروژه

 

واحد 600  کارخانه پتروشیمی آبادان که در تیرماه 1397 در آتش سوخت با نظارت مستقیم پرسنل مهندسی پروژه تا مرحله ساخت برج DA-603  در تیرماه 98 به سرانجام رسیده است.

ساخت این برج در بازسازی واحد 600 در پتروشیمی آبادان با تولید VCM تامین خوراک مواد اولیه تولید PVC؛ در تیرماه 1398 راه اندازی مجدد شد.

شایان ذکر است، کاتالیست­های PVC در لیست تحریم های ظالمانه علیه کشور قرار دارد که مهندسان ایرانی در پتروشیمی آبادان توانسته اند این محصول را با ازرش افزوده بالا تولید کنند تا گامی در جهت خودکفایی این محصول در کشور برداشته شود.

 

 1. اقدامات انجام شده در طی دوره:
 1. نصب تاور  DA-606
 2. رنگ آمیزی  MCC Room
 3. شروع تعمیرات و مونتاژ فیدرهای برق
 4. انجام عملیات فیتاپ و جوش در سایت
 1. اقدامات دوره آتی :
 1. قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی
 2. ادامه نصب ژاکتینگ محورهای PL,QL420
 3. ادامه نصب ژاکتینگ محورهای PL,QL400
 4. ادامه نصب ژاکتینگ محورهای PL410
 5. ادامه سند بلاست و رنگ Piping
 6. ادامه نصب چکر پلیت های EL 138
 7. ادامه نصب هندریل EL 138
 8. ادامه نصب تیرهای EL 138
 9. ادامه عملیات فیتاپ و جوش در سایت
 10. نصب تجهیزات باقی مانده از ماشین سازی پارس

 

درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی طرح:

میزان درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :

درصد پیشرفت : 55/23 درصد

میزان پبشرفت فیزیکی واقعی :

درصد پیشرفت : 38/63 درصد

 

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان