برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرعامل و مدیران تاپیکو

جلسه هم اندیشی مدیر عامل و مدیران شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) امروز، شنبه 8 مردادماه در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو، در ابتدای جلسه دکتر مسعود اسم خانی، مدیر عامل تاپیکو توضیحاتی درباره منشور پروژهای شرکت های تابعه با رویکرد پروژه های یکساله دوساله و پنج ساله مطرح کرد.
اسم خانی ضمن تشکر از تلاش و هم افزایی همه مدیران و کارکنان تاپیکو و شرکت های تابعه برای تسریع در تحقق این پروژها، از تدوین “برنامه استراتژیک تاپیکو” خبر داد و مختصات و چهارچوب هم افزایی پروژهای شرکت در ایجاد و تحقق این برنامه استراتژیک را تشریح کرد.
وی همچنین بر ضرورت هم اندیشی مدیران ستاد در راستای تکمیل این سند راهبردی تاکیید کرد.
در این جلسه همچنین آقایان سیفیان، عضو هیات مدیره و معاون امور شرکت ها، شاه ولدی، معاون مالی و تامین منابع و اسدزاده، معاون برنامه ریزی و توسعه و همچنین تعدادی از مدیران شرکت درباره مهمترین مطالب و نکات مربوط به پروژه های تاپیکو اظهارنظر کرده و به تبادل نظر پرداختند.   

پیام بگذارید