انتصاب سرپرست شرکت کربن ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو)، آقای حجت الله برامکی طی حکمی آقای حمزه کریمی را به عنوان سرپرست شرکت کربن ایران منصوب کرد.
کریمی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی می باشد. از جمله سوابق مدیریتی کرمی می توان به عضویت وی در هیات مدیره شرکت نفت و گاز گسترش ایرانیان و نیز عضویت وی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک اشاره کرد. وی همچنین مدیرعامل شرکت شیمیایی پتروشیمی لاوان بوده است.

پیام بگذارید