رکورد های 15 ساله تولید در پتروشیمی غدیر شکست

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو)، به نقل از گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پتروشیمی غدیر؛ “شغدیر” در یازده ماهه سال جاری از رکوردهای قبلی خود پیشی گرفت و موفق به ثبت رکوردهای جدید شد.

براساس این گزارش پتروشیمی غدیر موفق شد تا از بودجه تولید سالانه خود در بهمن ماه عبور کندو بیش از ۱۲۳ هزار تن محصول تولید کند.این میزان تولید از زمان تاسیس پتروشیمی غدیر تاکنون بی سابقه بوده است.بر اساس آمار مقایسه ای نیز پتروشیمی غدیر موفق شده است به نسبت مشابه سال قبل رشد ۱۲۵ درصدی را در میزان تولید ثبت کند و ۱۱۰ درصد ظرفیت اسمی تولید کند.همچنین پتروشیمی غدیر موفق شد در بخش تولید VCM افزایش ۱۰۰ درصدی لود و تولید ۴۶۰ تن vcmدر روز را اجرایی کند.ثبت رکورد تولید مداوم و بدون توقف به مدت شش ماه در پتروشیمی غدیر در نهایت منجر به ثبت فروش ۱۲۱۶۰۲ محصول در یازده ماه اخیر شده است این آمار نشان دهنده عزم جدی برای خلق ارزش و بکارگیری بهترین استراتژی در بخش تولید، فروش است.

پیام بگذارید