آئین امضای تفاهم نامه سه جانبه پروژه پترواولفین فن‌آوران با حضور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

  • صفحه اصلی
  • طرح ها و پروژه ها
  • آئین امضای تفاهم نامه سه جانبه پروژه پترواولفین فن‌آوران با حضور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

آئین امضای تفاهم نامه سه جانبه پروژه پترواولفین فن‌آوران با حضور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران