SabzCompaniesView

تعمیرات اورهال و راه اندازی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه

میزان پیشرفت
% 42
تعمیرات اورهال و راه اندازی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه
معرفی پروژه

عنوان طرح:

تعمیرات اورهال و راه اندازی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه

اهداف طرح:

باتوجه به متوقف شدن کارخانه اسید سیتریک با هدف احیاء کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه در جهت تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، تعمیرات اساسی ، همکاری در راه اندازی نهایی تا رسیدن به ظرفیت مطلوب واحد تولید اسید سیتریک کرمانشاه جهت تولید آغاز گردید.

نوع پروژه:

نوسازی و بهسازی

روش اجرای پروژه:

EPC

موقعيت جغرافيايي طرح:

کرمانشاه شهر صنعتی فرامان