تاپیکو صد درصد سهام شرکت «توسعه نفت و گاز آریا» را فروخت
1398/10/25
در سایت کدال منتشر شد؛
تاپیکو صد درصد سهام شرکت «توسعه نفت و گاز آریا» را فروخت
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از محل فروش 100 درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا جمعاً مبلغ 246.680 میلیون ریال نقدی بابت ثمن معامله و مطالبات از این شرکت دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی تاپیکو، ثمن معامله مبلغ 36.363 میلیون ریال و ارزش دفتری سرمایه گذاری در سهام فوق نیز همین میزان است که مطالبات این هلدینگ از شرکت توسعه نفت و گاز آریا به مبلغ 210.317 میلیون ریال است که جمعاً تاپیکو از این شرکت مبلغ 246.680 میلیون ریال نقدی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، خروج از سرمایه گذاری در  پروژه مزبور بر اساس راهبردهای مصوب هیات مدیره تاپیکو در حوزه سرمایه گذاری صورت گرفته است.

شایان ذکر است، فعالیت اصلی شرکت واگذار شده عبارت از اقدامات اولیه در خصوص احداث پلایشگاه میعانات گازی به ظرفیت 60 هزار بشکه در روز (یک واحد از 8 پالایشگاه طرح فراگیر پالایش سیراف) واقع در میدان گازی پارس جنوب می باشد.

 

گزارش سایت کدال

 

 

 

چهارشنبه 1398/12/7 - 35 : 19