گواهینامه استاندارد کیفیت آزمایشگاه شرکت محصولات کاغذی لطیف تمدید شد
1398/5/26
تمدید موفقیت آمیز گواهینامه استاندارد کیفیت آزمایشگاه لطیف
گواهینامه استاندارد کیفیت آزمایشگاه شرکت محصولات کاغذی لطیف تمدید شد
دریافت این استاندارد به این معنی است که آزمایشگاه، ضمن دارا بودن صلاحیت فنی و تولید نتایج معتبر، یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و پایش می کند.

 

به گزارش روابط عمومی تاپیکو،با انجام ممیزی مراقبتی استاندارد ISO 17025، آزمایشگاه شرکت موفق به تمدید این گواهینامه شد.

دریافت این استاندارد به این معنی است که آزمایشگاه، ضمن دارا بودن صلاحیت فنی و تولید نتایج معتبر، یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و پایش می کند

این گزارش می افزاید ، ممیزی در دو زمینه الزامات کیفی و فنی انجام می شود و بر اساس روش های اجرایی تهیه شده در آزمایشگاه ، مستندات و سوابق مورد بررسی قرار می گیرد.این ممیزی توسط کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام می شود.

سیستم مدیریت سازمان، کنترل مدارک و مستندات، جایگاه و شرایط محیطی آزمایشگاه، روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روشها، سرویس و نگهداری تجهیزات، قابلیت ردیابی اندازه گیری ها، برنامه های کنترل کیفیت نتایج و... از الزامات فنی آزمایشگاه به شمار می‌آیند.

شرکت محصولات کاغذی لطیف دارای آزمایشگاه مجهز می باشد که این مهم با مساعدت و حمایت مدیریت و تلاش جمعی و مشارکت همکران در استقرار و پیاده سازی الزامات استاندارد بین المللی بر اساس نتایج مثبت ارزیابی آزمایشگاه آکرودیته این شرکت تمدید شده است.

 

اخبار برگزیده آرشيو
سه شنبه 1398/11/1 - 32 : 5