دوشنبه 1400/9/8 - 19 : 13

لاستیک بارز لرستان

میزان پیشرفت
% 10
لاستیک بارز لرستان
معرفی پروژه

طرح احداث واحد 50 هزار تنی تولید لاستیک های رادیال تمام سیمی در الیگودرز لرستان به منظور تولید سالانه 840 هزار حلقه لاستیک رادیال تمام سیمی باری/ اتوبوسی (TBR) و کامیونتی (LTR) به تصویب هیات مدیره گروه صنعتی بارز رسیده و این پروژه در سال 1398 آغاز به کار کرد.

 

سهامداران:

1)   گروه صنعتی بارز 70 درصد

2)   شرکت لاستیک بارز کردستان 10 درصد

3)   شرکت لاستیک سیرجان 10 درصد

4)   شرکت بارز ترابر 10درصد

 

خلاصه مشخصات كلي طرح:

محل اجرا:                            لرستان - شهرك صنعتي الیگودرز

نوع محصول:                        انواع تايرهای راديال تمام سيمی باری/اتوبوسی (TBR) وکامیونتی (LTR)

ظرفيت اسمي:                       50,000     تن ( 840 هزار حلقه ) در سال

زمين كارخانه:                      30/5       هكتار

برق مورد نياز:                     14        مگاوات

آب مورد نياز:                       40        ليتر در ثانيه

گاز مورد نياز:                      4,000      متر مكعب در ساعت

نيروي انساني مستقيم:              840          نفر

سالنهاي توليد و انبار‌ها:             45,000      متر مربع

ساختمان‌های پشتيبانی:               21,000      ‌متر مربع

 

جدول پیشرفت پروژه:

عنوان پروژه

نوع پروژه

شرکت

محل اجرای پروژه

اشتغالزایی

ظرفیت

درصد پیشرفت

ارزش ریالی پروژه

(میلیارد تومان)

هزینه‌ها تا تاریخ 1400/06/31

لاستیک بارز لرستان

ایجادی

گروه صنعتی بارز

شهرک صنعتی الیگودرز

840

50 هزار تن

(840  هزار حلقه)

9/85 %

4،372

15/95

میلیارد تومان

 

 
 
اقدامات اجرایی انجام شده:
 

ردیف

شرح ا قدام

زمان

1

ثبت شرکت بارز لرستان و آگهی روزنامه رسمی کشور                                                                                                                                       

شهریور 1398

2

تهیه زمین از شرکهای صنعتی لرستان                                                                                                                                                                     

آبان 1398

3

اخذ جواز تاسیس از سازمان صمت لرستان                                                                                                                                                            

آبان 1398

4

تهیه و بازنگری طرح توجیهی در چندین نوبت                                                                                                                                                       

اسفند 98 و دی 99

5

ارائه طرح و اخذ موافقت اصولی بانکها جهت مشارکت سندیکایی                                                                                                                      

سال 1399

6

نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی زمین                                                                                                                                                             

آبان 1399

7

برگزاری استعلام  و انتخاب مهندسین مشاور طرح                                                                                                                                                

آبان 1399

8

برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد ساخت و نصب سوله اول پروژه                                                                                                                     

آبان 1399

9

تهیه سایت پلان و طراحی فاز یک کارخانه توسط مشاور طرح                                                                                                                            

دی 1399

10

برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد حصارکشی دیوار آجری                                                                                                                              

اسفند1399

11

برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد خاکبرداری و تسطیح زمین                                                                                                                          

اسفند 1399

12

فراخوان و برگزاری مناقصه سوله های جدید ( تعمیرگاه و انبار قطعات)                                                                                                        

فروردین 1400

13

برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد دیوار پیش ساخته بتنی                                                                                                                                  

خرداد 1400

14

ساخت 2000 متر مربع دیوار پیش ساخته بتنی (38% پیشرفت دیوار کشی)                                                                                                     

تیر1400

15

تهیه نقشه ها و مدارک فنی،برآورد سوله های جدید (تعمیرگاه و انبار قطعات)                                                                                             

مرداد1400

16

ادامه عملیات خاکبرداری با درصد پیشرفت 22%                                                                                                                                                 

شهریور 1400

17

آماده سازی بستر دیوار و شروع نصب دیوار پیش ساخته بتنی                                                                                                                            

شهریور 1400

18

برگزاری مناقصه مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی از مشاور عضو کانون مشاوران بانکی                                                                

شهریور 1400

 19

مکاتبات و اخذ پروفرمای اولیه ماشین آلات طرح از سازندگان اروپایی جهت ارائه به بانک عامل در طرح توجیهی بانکی                        

 

شهریور 1400

 
 

 

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
لاستیک بارز لرستان