چهارشنبه 1398/12/7 - 34 : 20

بارز لرستان (الیگودرز)

بارز لرستان (الیگودرز)
معرفی پروژه

خلاصه مشخصات کلی طرح تولید تایرهای رادیال تمام سیمی

 

(کارخانه سوم لاستیک بازر)

بازنگری طرح تیرماه 1398

نوع محصول :

انواع تایرهای رادیال تمام سیمی TBR

ظرفیت اسمی : 

50.000 تن (840.000 حلقه در سال)

زمین مورد نیاز :

45 هکتار

اشتغال نیروی انسانی مستقیم :

840 نفر

محل اجرای طرح:

استان لرستان شهرستان الیگودرز