آغاز دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از خطه خراسان

با ورود ارزیابان تعالی به پتروشیمی خراسان و ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام مدفون در این مجتمع دور جدید ارزیابی های جایزه تعالی صنعت بزرگ پتروشیمی روز گذشته آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی تاپیکو و به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی خراسان، مدیرعامل پتروشیمی خراسان در نشست افتتاحیه این دوره ضمن تبریک هشت دیماه روز صنعت پتروشیمی و نهم دیماه روز بصیرت گفت: پتروشیمی خراسان از شرکت های پیشرو در صنعت پتروشیمی است و همواره در جهت خلق ارزش های سازمانی حرکت کرده و خودش را به آنها متعهد می داند.

مهندس یوسف حسنی ادامه داد: ما همواره خود را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در فرآیندهای رقابتی مشارکت می کنیم تا فرصت های بهبود سازمان را شناسایی کنیم و آنها را برای ارتقا شرکت عملیاتی نماییم.

دکتر عبادی سرارزیاب نیز در این آئین با بیان اینکه ما در فرآیند ارزیابی مدل تعالی نگاهمون یادگیری است و این امری دو طرفه است گفت: 59 سال از عمر این صنعت مهم که نقشش درکشور بسیار ارزشمند است می گذرد. نقش این صنعت در تربیت مدیران و در GDP کشور تبیین شده است.

وی افزود: صنایع پتروشیمی یک ثروت ملی است که بر همه ما واجب است از آن بخوبی پاسداری کنیم و شعار ما رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین است.

تیم ارزیابی پس از جلسه افتتاحیه از بخشهای مختلف مجتمع صنعتی بازدید بعمل آوردند و فرایند ارزیابی واحد ها آغاز شد.