آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه صاحبان سهام سال 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
به شماره ثبت: 214880 و شناسه ملی: 10420205695
برای سال مالی منتهی به 1402/02/31

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/06/06 در محل سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/02/31،

2- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/02/31،

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیأت مدیره،

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان،

5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/02/31،

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/02/31،

7-انتخاب اعضای هیأت مدیره،

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

لازم به ذکر است، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی (www.tappico.com) مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

________________________________________________________________________________________________________

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
به شماره ثبت: 214880 و شناسه ملی: 10420205695

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که رأس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/06/06 در محل سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

لازم به ذکر است، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی (www.tappico.com) مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)