افزایش ۳۶ درصدی سود خالص تاپیکو

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، بر اساس صورت‌های مالی جدید هلدینگ تاپیکو سود پایه هر سهم تاپیکو در 6 ماهه منتهی به آبان 1402 – 268 ریال می باشد که در مقایسه با سال گذشته رشد ۸ درصدی را داشته است.
همچنین سود خالص هر سهم نیز از 197 ریال به 268 ریال رسیده است که رشد ۳۶ درصدی را ثبت نموده است.
بر اساس این گزارش و در دوره زمانی مذکور درآمدهای عملیاتی تاپیکو نیز از 2/4 همت به 3/3 همت رسیده است.