اولین گردهمایی مدیران تعالی شرکت‌های تابعه در تاپیکو

در پتروشیمی شیمی‌بافت برگزار شد؛

نخستین گردهمایی مدیران تعالی شرکت‌های تابعه هلدینگ تاپیکو به میزبانی پتروشیمی شیمی‌بافت در ماهشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو به نقل از شیمی بافت؛ آقای حامد مسینه اصل، مدیر نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها تاپیکو در این جلسه درباره پیاده سازی مدل EFQM در شرکت‌های تابعه آن هلدینگ گفت: نکته محوری در پیاده‌سازی مدل EFQM تسلط مدیران تعالی و مجریان طرح بر مفهوم مدل فوق، معیارها و زیر معایر‌هاست.
وی در ادامه افزود: EFQM در حقیقت به مثابه یک تصویربرداری با جزئیات بالا و دقیق در سازمان‌ها عمل می کند. از این در اجرای کلیه مراحل مدل فوق از تشکیل کارگروه‌های تخصصی تا برگزاری دوره آموزشی، شناسایی نقاط بهبود یا قابل بهبود، خود ارزیابی و تعریف پروژه‌های باید به گونه عمل شود که تک تک اعضای سازمان از مدیرعامل تا کارشناسان حوزه مختلف در آن مشارکت موثر داشته باشند. گفتنی است؛ هلدینگ تاپیکو به عنوان میزبان دهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ‌هم‌اکنون در حال جاری سازی فرآیند‌ها و روندهای اجرایی EFQM مدل ۲۰۲۰ در بدنه شرکت‌های تابعه خود می‌باشد.