برگزاری دوره‌های آموزشی دهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به میزبانی هلدینگ تاپیکو

با میزبانی دهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی توسط هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، دوره های آموزشی با همکاری دبیرخانه جایزه، در تهران و ماهشهر با حضور بالغ بر ۱۴۰ دانش‌پذیر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو، دوره اول آموزشی در تاریخ سوم و چهارم تیر ماه (۱۶ ساعت) در تهران و در ماهشهر در تاریخ دوازدهم و سیزدهم تیرماه با موضوع تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ۲۰۲۰ برگزار گردید.
همچنین دوره دوم آموزشی از ۱۰ لغایت ۱۲ تیر (۲۴ ساعت) در تهران و در ماهشهر از ۱۹ لغایت ۲۱ تیر با موضوع تربیت ارزیاب برگرفته از ویرایش ۲۰۲۰ EFQM برگزار گردید.
گفتنی است برنامه ریزی جهت برگزاری دوره سوم آموزشی با موضوع تربیت ارزیاب پیشرفته برگرفته از ویرایش ۲۰۲۰ EFQM در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر (۱۶ ساعت) در تهران و در تاریخ دوم و سوم مردادماه در ماهشهر، در حال انجام است.