تولید شیمیایی فرآورد قشم به ظرفیت ۱۰۰ بازگشت

پادام گفت: تولید شرکت شیمیایی فرآورد قشم که با کاهش دریافت خوراک کاهش یافته بود، به ظرفیت ۱۰۰ بازگشت‌.

به گزارش رابط عمومی تاپیکو به نقل از خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، سیدجواد پادام در گفتگو با ایپنا اظهار داشت: شرکت شیمیایی فرآوردقشم با استراتژی تیم مدیریتی جدید و با رفع موانع تولیدی و فنی و افزایش دریافت خوراک، توانست در کمتر از ۵ ماه به ظرفیت ۱۰۰ درصد تولید سبد محصولات خود برسد.