دو ستاره برای شرکت محصولات کاغذی لطیف در جایزه ملی تعالی نگهداری ایران

محصولات کاغذی لطیف موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره در ششمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات شد.

به گزارش روابط عمومی تاپیکو و به نقل از روابط عمومی شرکت محصولات کاغذی لطیف، بر اساس ارزیابی‌های متعدد صورت گرفته و پس از تایید انجمن نگهداری و تعمیرات ایران، صنایع کاغذی لطیف به علت تلاش مستمر در مدیریت نگهداری دارایی‌ها و تعمیرات سازمانی، موفق به دریافت این تقدیرنامه شده است.

جشنواره جايزه ملي تعالي نگهداري براي ششمین سال پياپي است كه به اهتمام و برنامه‌ريزي “انجمن نگهداري و تعميرات ايران” با هدف تعالي سازمان‌هاي صنعتي، توليدي و شركت هاي خدماتي مرتبط با اين بخش برگزار مي‌گردد.

شايان ذكر است در سنوات گذشته نیز شركت محصولات کاغذی لطیف با اولين حضور خود در فرآيند این جايزه ملي؛ موفق به اخذ رتبه”سطح اهتمام” گرديده است.