شرکت های تابعه

گروه صنایع پتروشیمی

گروه صنایع نفت و گاز

گروه صنایع تایر و لاستیک

گروه صنایع سلولزی

گروه فنی و مهندسی