شکستن رکورد ۱۴ ساله تولید PVC پتروشیمی غدیر

شکستن رکورد ۱۴ ساله تولید PVC پتروشیمی غدیر

به گزارش روابط عمومی تاپیکو، تولید PVC شرکت پتروشیمی غدیر، از شرکت‌های تابعه این هلدینگ، در 8 ماه نخست سال 1402 به 97 هزار و 530 تن رسید که بالاترین میزان تولید 8 ماهه از زمان بهره‌برداری این شرکت یعنی از سال 1389 تاکنون است.

میزان تولید PVC شرکت پتروشیمی غدیر در 8 ماه نخست امسال 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1401 و 41 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1400 افزایش نشان می‌دهد.