آگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) | تاپیکو در نظر دارد اموال مستهلک اداری خود را از طریق مزایده به فروش رساند.

لذا متقاضیان محترم می‌توانند جهت تحویل مدارک از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/03 به سایت شرکت به نشانی WWW.TAPPICO.COM  مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42575000-021 واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایند.

  • زمان بازدید: تا پایان وقت اداری مورخ 1402/05/03 در خیابان پاسداران تهران و با هماهنگی قبلی می‌باشد.

بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت تاپیکو بوده و این شرکت با تصویب هیأت مدیره در رد و یا قبول پیشنهادها مختار است.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) | تاپیکو

لینک دانلود