شركت پتروشیمی فن آوران

آئین امضای تفاهم نامه سه جانبه پروژه پترو الفین فن آوران به میزبانی NPC

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری و تامین دانش فنی پروژه پتروالفین فن آوران و نیز MTE پتروشیمی فارابی با کنسرسیوم شرکت های چینی امروز دوشنبه 13 شهریور و به میزبانی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (NPC) برگزار شد.
ادامه مطلب