شرکت پرسی ایران گاز

فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی در صنعت گاز مایع به زودی منتشر می شود

شرکت پرسی ایران گاز بزرگترین شرکت توزیع کننده گاز مایع در کشور، در راستای حمایت از تولید داخلی، فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی در صنعت گاز مایع را به زودی منتشر می کند.
ادامه مطلب