تجلیل از کارگران نمونه نفت ایرانول با حضور مدیرعامل تاپیکو