شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

معرفی پروژه

  • احداث و راه اندازي كاغذسازي بيستون تامين( اتمام فعالیت های باقیمانده)

استفاده از کاغذ باطله بعنوان مواد اولیه بجای چوب درختان، استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب پیشرفته صنعتی جهت بازگشت مجدد 60% از آب مصرفی به چرخه تولید و همجواری با رودخانه گاماسیاب کرمانشاه می توان این طرح را در قالب پروژه های دوستدار محیط زیست (صنعت سبز) کشور قرار داد.

ایجادی

E+P+C

کرمانشاه – جاده هرسین – پل چهر – کیلومتر 5 جاده گره­بان – جنب صنایع کاغذ غرب