طرح بهبود راندمان واحد موم گیری ایرانول

معرفی پروژه

  • طرح بهبود راندمان واحد موم گیری ایرانول

افزایش تولید روغن پایه بدون افزایش خوراک و تنها بوسیله بهینه سازی فرآیند تولید و بهبود راندمان، ایجاد ارزش افزوده در محصول جانبی اسلاک واکس از طریق بهبود کیفیت آن و کاهش روغن در واکس به کمتر از 10 درصد، بازیابی 11 هزار تن روغن پایه در سال

توسعه ای

EPC

استان تهران – باقرشهر – بلوار تندگویان – پالایشگاه نفت ایرانول