طرح توسعه صنایع لاستیکی سهند

معرفی پروژه

  • طرح توسعه صنایع لاستیکی سهند

 این طرح با هدف تولید 2200 تن در سال انواع تسمه نقاله منجید دار و سیمی و با نرخ بازده داخلی 32 درصدی آغاز شده است. با توجه به اینکه بخشی از فعالیت های مرتبط با این طرح در سال های گذشته انجام شده است، پس از وقفه چند ساله و با تصمیم گیری سهامداران در مسیر جهش تولید، با تکمیل فعالیت‌های باقیمانده و بهره برداری پایدار از این پروژه، ضمن افزایش آوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، قدرت رقابت پذیری شرکت صنایع لاستیکی سهند افزایش خواهد یافت.

توسعه ای

EPC

کرج – کارخانه سهند  شهرک صنعتی اشتهارد