طرح تولید متانول، پروپیلن و پلی پروپیلن از گاز طبیعی پتروالفین فن‌آوران

معرفی پروژه

  • طرح تولید متانول، پروپیلن و پلی پروپیلن از گاز طبیعی پتروالفین فن‌آوران

استفاده از تکنولوژی MTO-ADVANCE  برای تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن، جذابیت بالای بازار پلی الفین ها، موقعیت مطلوب صادراتی به دلیل استقرار در منطقه ماهشهر، افزایش بهره وری از منابع و در نتیجه افزایش سود شرکت و کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیط

ایجادی

EPC

استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر