لاستیک بارز لرستان

میزان پیشرفت

12%

معرفی پروژه

  • لاستیک بارز لرستان

طرح احداث واحد 50 هزار تنی تولید لاستیک های رادیال تمام سیمی در الیگودرز لرستان به منظور تولید سالانه 840 هزار حلقه لاستیک رادیال تمام سیمی باری/ اتوبوسی (TBR) و کامیونتی (LTR) به تصویب هیات مدیره گروه صنعتی بارز رسیده و این پروژه در سال 1398 آغاز به کار کرد. همچنین تولید 50هزار تن انواع تایرهای رادیال تمام سیمی TBR & LTR

ایجادی

EPC

شهرستان الیگودرز، کارخانه بارز لرستان