گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه میان هلدینگ تاپیکو و گروه مپنا

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه میان هلدینگ تاپیکو و گروه مپنا