گزارش تصویری بازدید مدیرعامل تاپیکو از پالایشگاه روغن سازی ایرانول در تهران

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل تاپیکو از پالایشگاه روغن سازی ایرانول در تهران