گزارش تصویری بازدید مدیرعامل تاپیکو از مجتمع پتروشیمی آبادان

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل تاپیکو از مجتمع پتروشیمی آبادان

دکتر مسعود اسم‌خانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) روز پنجشنبه از مجتمع پتروشیمی آبادان بازدید کرد.