گزارش تصویری بازدید مدیرعامل و هیات مدیره تاپیکو از شرکت های تابعه در‌خوزستان

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل و هیات مدیره تاپیکو از شرکت های تابعه در‌خوزستان

دکتر مسعود اسم خانی مدیرعامل تاپیکو و دکتر سیفیان عضو هیات مدیره این هلدینگ همراه با دکتر محمدعلیزاده اصل، عضو موظف هیات مدیره شستا در یک بازدید میدانی دو روزه، در نخستین روزهای سال 1401 با حضور در استان خوزستان از شرکتهای کربن ایران در اهواز، حریر خوزستان در شوش و پتروشیمی آبادان در شهر آبادان بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت تولید وعملیات این شرکتها قرار گرفتند.