گزارش تصویری بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل شستا ازغرفه تاپیکو

  • صفحه اصلی
  • طرح ها و پروژه ها
  • گزارش تصویری بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل شستا ازغرفه تاپیکو

گزارش تصویری بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل شستا ازغرفه تاپیکو