گزارش تصویری حضور مدیران ارشد شستا و تاپیکو در محل یادمان شهدای شلمچه

گزارش تصویری حضور مدیران ارشد شستا و تاپیکو در محل یادمان شهدای شلمچه