گزارش تصویری مهندس حسنی سرپرست پتروشیمی خراسان شد

گزارش تصویری مهندس حسنی سرپرست پتروشیمی خراسان شد

با حکم دکتر اسم خانی، مدیرعامل تاپیکو، مهندس‌حسنی به عنوان سرپرست پتروشیمی خراسان منصوب شد.