گزارش تصویری نشست شواری معاونین شستا به میزبانی پتروشیمی خراسان

گزارش تصویری نشست شواری معاونین شستا به میزبانی پتروشیمی خراسان

مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری تامین “شستا” و مدیران عامل هلدینگ های تابعه در حاشیه جلسه معاونین این سازمان از پتروشیمی خراسان بازدید نمودند.