گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد

گزارش تصویری گردهمایی مدیران حقوقی شرکت های تابعه تاپیکو به میزبانی نفت پاسارگاد

مدیران حقوقی شرکت های زیرمجموعه تاپیکو روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در جلسه ای با حضور دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو، مرضیه داوری، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زینب پاشاپور، مدیرحقوقی شستا به بررسی اولویت ها و مسائل حقوقی شرکت های هلدینگ تاپیکو پرداختند.