OptionalOptional

تاپیکو یک کرسی هلدینگ خلیج فارس را در اختیار گرفت

تاپیکو یک کرسی هلدینگ خلیج فارس را در اختیار گرفت شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) توانست یک کرسی هلدینگ خلیج فارس را طی مشارکت و تعامل سازنده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت اقتصاد در اختیار بگیرد.
ادامه مطلب