انتشار آگهی مزایده عمومی املاک شرکت پرسی ایران گاز

شرکت پرسی ایران گاز(سهامی عام) در نظر دارد ملک خود واقع در شیراز را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند.

پیام بگذارید