تاپیکو عضو جدید هیئت مدیره بورس انرژی شد

با برگزاری مجمع فوق العاده امروز، تاپیکو بعنوان عضو جدید حقوقی هیأت مدیره شرکت بورس انرژی ایران برای مدت 2 سال انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، در پی برگزاری مجمع عادی سالیانه و فوق العاده سهامداران شرکت بورس انرژی ایران علاوه بر تصویب صورت‌های مالی، اعضای حقوقی جدید هیأت مدیره این رکن بازار سرمایه برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
در انتخابات اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با ۱.۱۹۹.۳۶۳.۶۷۰ رأی به مدت 2 سال به عضویت هیئت مدیره این شرکت انتخاب گردید.

پیام بگذارید