تقدیر و تشکر از عملکرد کمیته حسابرسی تاپیکو

در نشست مشترک کمیته حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و اعضا هیات مدیره و کمیته حسابرسی تاپیکو، از عملکرد کمیته حسابرسی تاپیکو تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در این نشست اعضای کمیته حسابرسی هیات عالی نظارت سازمان با حضور آقایان جواهری و لطفی اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، اعضا هیئت مدیره تاپیکو، اعضای کمیته حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و تاپیکو یکشنبه 6/6/1401 در سالن جلسات هلدینک تاپیکو برگزار شد.

در این نشست پیرو گزارش تفصیلی کمیته حسابرسی  در خصوص 4 محور اصلی این گزارش شامل  شناخت کلی، اهم اقدامات و دستاورد واحد حسابرسی داخلی وکمیته حسابرسی تاپیکو،  نحوه نظارت بر عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی و اهم چالشهای واحد حسابرسی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان جناب آقای لطفی عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن تشکر از عملکرد کمیته حسابرسی تاپیکو بر اجرای فرآیندهای حسابرسی و اثر بخش بودن مصوبات کمیته حسابرسی در شرکت اصلی و زیر مجموعه تأکید نمود.

پیام بگذارید