در خصوص آخرین وضعیت پیگیری فرآیند افزایش سرمایه

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می رساند پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ 1401/05/30، اقدامات مقتضی جهت اجرای این فرآیند آغاز و طی هفت ماه عملیات اجرایی پایان یافته و وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران نیز از طریق سامانه سجام به حساب ایشان واریز گردید.

همچنین با عنایت به اخذ مجوز ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار، مستندات مزبور به اداره ثبت شرکتها تحویل گردیده که ثبت افزایش سرمایه توسط اداره مذکور در جریان اقدام می باشد.

با احترام – امور سهام تاپیکو

پیام بگذارید