عیدی تاپیکو به سهامداران در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر

به گزارش روابط عمومی تاپیکو، هلدینگ تاپیکو توانست یک کرسی هیأت مدیره هلدینگ باختر را به دست آورد. این اقدام با هماهنگی و هم‌ افزایی بعمل آمده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است.

هلدینگ باختر بزرگترین هلدینگ پتروشیمی خصوصی ایران است و اقدام تاپیکو در به دست آوردن کرسی هیأت مدیره این هلدینگ، در راستای سیاست‌های شستا برای حضور بیشتر و موثرتر در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تصاحب کرسی هلدینگ باختر، خبر خوبی برای سهامداران تاپیکو است چرا که اکنون تاپیکو می‌تواند با نظارت بیشتر، احقاق حقوق سهامداران خود را پیگیری کند.

پیام بگذارید