نماد دو شرکت بورسی تاپیکو به بازار اول فرابورس انتقال یافت

نماد بورسی شرکت محصولات کاغذی لطیف و چوب خزر کاسپین از تاریخ 1401/06/06 از بازار دوم به بازار اول فرابورس انتقال و معامله می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)،  بر اساس اطلاعیه شماره 4083/ش/01 مورخ 1401/05/31 فرابورس  ، در خصوص طبقه‌بندي جديد شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران، نمادهاي معاملاتي (افرا1)،‌ (چخزر1)،‌ (دسانكو1)،‌ (رافزا1)،‌ (سپيدار1)،‌ (شصدف1)،‌ (غگيلا1)،‌ (غويتا1)،‌ (فتوسا1)،‌ (فگستر1)،‌ (قچار1)، ‌(گدنا1) و (لطيف1) پس از انتقال از بازار دوم به بازار اول فرابورس ايران وفق ترتيبات مندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، با محدوديت دامنه نوسان قيمت از روز  يكشنبه مورخ 06/06/1401، آماده انجام معامله مي‌باشند
 لازم به ذکر است شرکت محصولات کاغذی لطیف با نماد لطیف 1 و چوب خزر کاسپین با نماد چخزر1 از شرکت های هلدینک سلولزی تاپیکو می باشند که تاکنون در بازار دوم فرابورس معامله می شدند.

پیام بگذارید