گزارش تصویری/ حضور و سخنرانی مدیرعامل تاپیکو در رویداد پتروفن